APTEKA
Przejdź do treści

Alerzina

O zdrowiu > Katalogi > Lekam

Alerzina
tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum)


Reklama

1. Co to jest lek Alerzina i w jakim celu się go stosuje

Alerzina jest lekiem działającym przeciwalergicznie. Cetyryzyna, substancja czynna leku Alerzina, hamuje wczesną reakcję alergiczną poprzez zablokowanie obwodowych receptorów histaminowych H1.
Lek Alerzina jest wskazany w leczeniu:

   * przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
   * sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny),
   * alergicznego zapalenia spojówek,
   * przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Alerzina

Kiedy nie zażywać leku Alerzina

   * w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny;
   * u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min);
   * u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego  wchłaniania glukozy - galaktozy.

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy stosować leku. Należy powiadomić o tym lekarza i stosować się do jego zaleceń.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alerzina

W związku z działaniem przeciwhistaminowym lek Alerzina może wpływać na wyniki testów skórnych.
Należy je przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku.

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy stosować mniejsze dawki cetyryzyny.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania cetyryzyny z alkoholem lub lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego.
Stosowanie leku Alerzina z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Badania nie wykazały interakcji podczas jednoczesnego podawania cetyryzyny oraz pseudoefedryny, cymetydyny, ketokonazolu, erytromycyny, azytromycyny lub diazepamu.

Podczas jednoczesnego podawania teofiliny (400 mg raz na dobę) i cetyryzyny stwierdzono niewielkie (16%) zmniejszenie wydalania cetyryzyny z ustroju.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem w stężeniu 0,5 promila we krwi a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże podobnie jak w przypadku wszystkich preparatów przeciwhistaminowych zaleca się unikania jednoczesnego przyjmowania alkoholu.

Cetyryzyna w skojarzeniu z alkoholem lub lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy może nasilać działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy.

Stosowanie leku Alerzina z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania cetyryzyny, lecz zmniejsza szybkość jej wchłaniania.
Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Alerzina może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Jeśli kobieta leczona lekiem Alerzina zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Cetyryzyna przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować leku Alerzina w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, ze względu na możliwość  wystąpienia senności.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Alerzina

Lek Alerzina zawiera laktozę. Jeśli pacjent otrzymał kiedykolwiek informację od lekarza, że nie toleruje niektórych cukrów (np. laktozy), przed zażyciem leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak zażywać lek Alerzina


Lek Alerzina należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z informacją zawartą w ulotce znajdującą się w opakowaniu . W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jedna tabletka (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (lub o masie ciała powyżej 30 kg):

1 tabletka (10 mg) raz na dobę  lub 1/2 tabletki (5 mg) dwa razy na dobę.
Dzieci  w wieku od 4 do 6 lat (lub o masie ciała poniżej 30 kg):

1/2 tabletki (5 mg) raz na dobę.
U dzieci w wieku poniżej 6 lat zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci kropli lub roztworu.
Pacjenci z umiarkowaną  lub ciężką niewydolnością nerek:

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek zaleca się stosowanie 5 mg (1/2 tabletki) raz na dobę, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek - 5 mg (1/2 tabletki) co drugi dzień.
Pacjenci w podeszłym wieku:

Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, nie ma potrzeby zmniejszania dawki.
Tabletkę należy połknąć i popić niewielką ilością wody.
Leczenie cetyryzyną bez zaleceń lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Alerzina jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zażycie większej niż zalecana dawki leku Alerzina

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Objawem przedawkowania może być senność, a u dzieci lek może wywołać pobudzenie.

Pominięcie zażycia leku Alerzina

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej i kolejne dawki stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Alerzina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić łagodne i przemijające objawy niepożądane, takie jak: senność, zmęczenie, pobudzenie, bóle i zawroty głowy, suchość w ustach, lekkie zaburzenia ze strony układu pokarmowego, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie błony śluzowej nosa.

U niektórych osób mogą wystąpić objawy nadwrażliwości: odczyny skórne i obrzęk naczynioruchowy. Zanotowano również pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu oraz zaburzeń akomodacji oka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Alerzina


Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej niż 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Postać:


Jak wygląda lek Alerzina i co zawiera opakowanie
Lek Alerzina ma postać białych, okrągłych tabletek powlekanych o gładkiej powierzchni z rowkiem umożliwiającym podzielenie tabletki na pół.

Słowa kluczowe:
alerzina, alergia, katar sienny, alergiczne zapalenie spojówek, pokrzywka

Zobacz podobne produkty na alegrię w aptece internetowej

Opakowanie:
Opakowanie jednostkowe zawiera 10 tabletek powlekanych.

Skład:
Substancją czynną leku jest cetyryzyna
. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,
laktoza jednowodna, krospowidon, talk, laktytol jednowodny, makrogol 3350, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:


Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym

Data zatwierdzenia ulotki:


30.10.2008 r.

Wróć do spisu treści