APTEKA
Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania

Sekcja FAQ

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W dziale FAQ prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Jak długo ważna jest recepta lekarska?


Paragraf 18 rozporządzenia MZiOS w sprawie recept lekarskich precyzuje:
„1. Termin realizacji recepty, z zastrzeżeniem ust. 2-4, nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia.
2. Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.
3. Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 60 dni od daty jej wystawienia.
4. Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 60 dni od daty jej wystawienia.”

Leki przeterminowane


Realizujemy program zbiórki przeterminowanych leków dla mieszkańców wdrożony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów, w porozumieniu z Wielkopolską Izbą Aptekarską. Do naszej apteki każdy może nieodpłatnie przynieść zalegające w domu leki przeterminowane.

W związku z dużą ilością przyjmowanych przez nas leków przeterminowanych zwracamy się z prośbą o przynoszenie w/w leków bez papierowych opakowań.


Wróć do spisu treści