10 % Maść kamforowa 20 g

7,51 

SKU: iAPTEKA1 6888 Kategoria:

10 % Maść kamforowa 20 g

Opis

ZASTOSOWANIE
Lek Maść kamforowa zawiera substancję czynną – kamforę. Kamfora rozszerza naczynia krwionośne wywołując miejscowe przekrwienie. Lek wykazuje działanie rozgrzewające w łagodnych bólach mięśniowych i nerwobólach. Preparat stosowany pomocniczo w przeziębieniach.

WSKAZANIA
W łagodnych bólach mięśniowych i nerwobólach. Pomocniczo w przeziębieniach.

DZIAŁANIE
Rozgrzewające w łagodnych bólach mięśniowych i nerwobólach.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest kamfora.
100 g maści zawiera 10 g kamfory.

Pozostałe składniki leku to: wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała).

SPOSÓB UŻYCIA
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosować zewnętrznie na skórę nieuszkodzoną.

Zalecana dawka to:
Młodzież i dorośli: wycisnąć z tuby 5 – 10 cm maści (1 – 2 g), wcierać w obolałe miejsca 1 do 3 razy na dobę .

Dzieci od 6 do 12 roku życia: wycisnąć z tuby 0,5 – 1 cm maści (50 – 100 mg), nacierać plecy raz na dobę, np. wieczorem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść kamforowa
Lek do stosowania miejscowego.
W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku Maść kamforowa
Należy zastosować następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Maść kamforowa
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Maść kamforowa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po wielokrotnym wcieraniu może nastąpić podrażnienie, a nawet zapalenie skóry.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49
21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

PRZECIWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Maść kamforowa
– jeśli pacjent ma uczulenie na kamforę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
– na uszkodzoną skórę,
– u dzieci do 6 roku życia.

OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść kamforowa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku wystąpienia duszności lub niepokojących objawów, natychmiast zwrócić się do lekarza.
Nie stosować w okolicy nosa i twarzy.

Należy dokładnie umyć ręce po każdym użyciu leku. W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórą twarzy lub oczami, miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością wody.
Lek Maść kamforowa a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie są znane interakcje wynikające z zastosowania maści zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO
20 g

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
maść

REJESTRACJA
Produkt leczniczy

NUMER POZWOLENIA
16346

DODATKOWE INFORMACJE:
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie i użytkowanie

Sposób i droga podania: Podanie na skórę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 35 mm.
Szerokość: 141 mm.
Głębokość: 28 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

100 g maści zawiera substancję czynną: kamfora 10 g, Pozostałe składniki to: wazelina hydrofilowa

Producent

Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5,
30-851 Kraków

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.